Wie zijn wij?


Soli Deo Gloria (SDG) is een harmonieorkst en is opgericht op 10 juni 1893.
Dat betekent dat Soli Deo Gloria in 2018 125 jaar bestaat en daarmee één van de oudste muziekverenigingen uit Enschede is.

Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We vieren dit met een reünie op 9 juni 2018 en een jubileumconcert op 9 oktober 2018.

Reünie
Op zaterdag 9 juni 2018 organiseert Soli Deo Gloria een grote reünie in wijkcentrum Lumen aan de Velveweg in Enschede.
We beginnen om 16.00 uur. De reünie is toegankelijk voor alle leden en oud leden van Soli Deo Gloria met hun familie.
We willen een reünieconcert geven, maar daarnaast is er ruim tijd om oude bekenden te ontmoeten.

Jubileumconcert
Op zaterdagavond 6 oktober 2018 geeft Soli Deo Gloria haar jubileumconcert, het hoogtepunt van het jubileumjaar.
Het concert begint om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel hoek Johan Wagenaarstraat.
In dit concert komt op muzikale wijze de gehele geschiedenis van Soli Deo Gloria voorbij.
Bovendien hebben wij op deze avond nog enkele verrassingen voor u.

Opgave Reünie
Iedereen die lid is geweest van Soli Deo Gloria kan zich opgeven bij Klaas Boensma.
Mailadres Klaas Boensma: kboensma@home.nl
Bellen mag ook: 053-4351076
Wilt u daarbij uw postadres en uw mailadres opgeven. Ook kunt u opgeven of u mee wilt doen met het reünieorkest en zo ja, met welk instrument u mee wilt doen.

  Repetitieavond

De repetieavond voor alle onderdelen is op dinsdagavond in wijkvoorziening Velve-Lindenhof "Lumen"

- De blokfluitgroepjes beginnen vanaf 18:45 uur
- Het orkest repeteert van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Het adres van de wijkvoorziening "Lumen" is: Velveweg 54 7533 XK in Enschede.

Lumen

  Nieuws

Oktober 2018

6   Jubileumconcert
Aanvang 20:00 uur Ontmoetingskerk Varviksingel 139 Enschede


December 2018

16   Adventsconcert
Informatie volgt